Select Page

Donations

Giften en schenkingen

Donations

Vaccination is one of the most effective ways of preventing childhood morbidity and mortality against an ever increasing number of infectious diseases. Over 115 million children are immunised every year before their first birthday. Vaccines prevent 2 to 3 million child deaths every year. In addition, today, the concept of immunisation has extended beyond childhood and life-course immunisation is becoming more and more important.

Unfortunately, around 19.4 million children under the age of one are still deprived of vaccination. The constant threat of emerging and re-emerging diseases reminds us of the value of vaccines and  immunisation, as highlighted by the current COVID-19 pandemic.

Evidence-based decision-making on vaccines and immunisation, effective policies, as well as the support of well-trained medical and nursing staff are key pillars of successful planning and implementation of a national immunisation programme.

The Network for Education and Support in Immunisation (NESI) established in 2002 and based at the Department of Family Medicine and Population Health at the University of Antwerp, is an international multidisciplinary network with the mission to strengthen immunisation programmes, especially in low- and middle-income countries. Through partnerships with WHO, academia, Ministries of Health and other interested stakeholders, NESI focuses on education and training, technical support and operational research, in order to complete its mission.

With your contribution, NESI will be able to support and strengthen the immunisation programme in countries most in need, so that everyone will benefit of receiving the right vaccine at the right time in the right way.  No one should die of a vaccine-preventable disease.

By supporting NESI you are contributing to

“Saving lives through immunisation”.

You can donate through the website of the University Fund of the University of Antwerp. 

Giften en schenkingen

Vaccinatie is een van de meest efficiënte manieren om morbiditeit en mortaliteit bij kinderen tegen een steeds groter aantal infectieziekten te voorkomen. Jaarlijks worden ruim 115 miljoen kinderen ingeënt voor hun eerste verjaardag. Vaccins voorkomen dus elk jaar 2 tot 3 miljoen gevallen van kindersterfte. Bovendien gaat immunisatie tegenwoordig verder dan de kindertijd en wordt immunisatie voor andere leeftijdscategorieën steeds belangrijker.

Helaas worden nog altijd ongeveer 19,4 miljoen kinderen onder de leeftijd van één jaar niet gevaccineerd. De constante dreiging van opkomende en terugkerende ziekten herinnert ons aan het belang van vaccins en immunisatie, zoals ook de huidige COVID-19-pandemie aantoont.

Goed opgeleid medisch en verplegend personeel, op bewijs gebaseerde besluitvorming over vaccins en immunisatie en een krachtig beleid zijn belangrijke pijlers voor een succesvolle planning en uitvoering van een nationaal immunisatieprogramma.

Het Network for Education and Support in Immunisation (NESI), opgericht in 2002 en verbonden aan de vakgroep Family Medicine and Population Health aan de Universiteit Antwerpen, is een internationaal multidisciplinair netwerk met als doel immunisatieprogramma’s te versterken, en dit vooral in lage- en middeninkomenslanden. Door samen te werken met de WHO, de academische wereld, Ministeries van Volksgezondheid en andere geïnteresseerde belanghebbenden, richt NESI zich hoofdzakelijk op onderwijs en opleiding, technische ondersteuning en operationeel onderzoek, om haar missie te voltooien.

Met uw bijdrage (een belastingvrij attest is mogelijk vanaf 40€) zal NESI het immunisatieprogramma in de landen die dit het meest nodig hebben, kunnen ondersteunen en versterken, zodat iedereen er baat bij heeft om het juiste vaccin op het juiste moment en op de juiste manier toegediend te krijgen. Niemand zou mogen sterven aan een door vaccinatie te voorkomen ziekte!

Door NESI financieel te steunen, levert u een bijdrage aan

“Red levens door middel van vaccinatie”.

Giften en schenkingen zijn mogelijk via het Universiteitsfonds van de Universiteit Antwerpen.

Last updated: Jun 23, 2020

Make a donation now

By supporting NESI you are contributing to “Saving lives through immunisation”.

Share This
Skip to content