Donations/Giften en schenkingen

Donations

Vaccination is one of the most cost-effective ways of preventing childhood morbidity and mortality against an ever increasing number of infectious diseases. Over 100 million children are immunised every year before their first birthday. Vaccines prevent more than 2.5 million child deaths every year.

Unfortunately, around 19,3 million children under the age of one remain unvaccinated.

Human resources are key to managing and delivering health care services to the population. To be effective, a national immunisation programme relies on the support of well-trained medical and nursing staff. Universities play a key role to achieving sustainable capacity and competence for current and future health care workers.

The Network for Education and Support in Immunisation (NESI), established in 2002 and based at the Department of Epidemiology and Social Medicine at the University of Antwerp, aims to improve the quality and sustainability of immunisation programmes and services in low- and middle-income countries through capacity building, education and training.

With your contribution, NESI will be able to strengthen the immunisation training programme in countries most in need, so that all children will benefit of receiving the right vaccine at the right time in the right way. No child should die of a vaccine-preventable disease.

By supporting NESI you are contributing to

"saving lives through immunisation".

You can donate through the website http://www.universiteitsfonds.be of the University of Antwerp. 

Giften en schenkingen

Vaccinatie is een van de meest efficiënte manieren tegen een steeds groter aantal infectieziekten en helpt zo morbiditeit en mortaliteit in de kindertijd te voorkomen. Meer dan 100 miljoen kinderen worden elk jaar vóór hun eerste verjaardag ingeënt. Vaccins voorkomen dus meer dan 2,5 miljoen gevallen van kindersterfte per jaar!

Helaas blijven nog altijd 19,3 miljoen kinderen onder de leeftijd van een jaar ongevaccineerd.

Een efficiënt nationaal vaccinatieprogramma is afhankelijk van goed opgeleid medisch en verplegend personeel. Universiteiten en scholen spelen daarom een belangrijke rol in het vormen van huidige en toekomstige medewerkers in de gezondheidszorg.

Het Network for Education and Support in Immunisation (NESI), opgericht in 2002 en verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, is gericht op de verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van vaccinatieprogramma’s en diensten in lage- en middeninkomenlanden door middel van capaciteitsopbouw, onderwijs en opleiding.

Met uw bijdrage (belastingvrij attest is mogelijk vanaf 40€) zal NESI in staat zijn om het programma van de vaccinatieopleidingen te versterken in de landen die dit het meest nodig hebben. Zo kunnen alle kinderen het juiste vaccin op het juiste moment en op de juiste manier toegediend krijgen. Geen enkel kind zou mogen sterven aan een door vaccinatie te voorkomen ziekte!

Door NESI financieel te steunen, levert u een bijdrage aan

“Red levens door middel van vaccinatie”.

 Giften en schenkingen zijn mogelijk via de website http://www.universiteitsfonds.be/ van de Universiteit Antwerpen.

Last updated : 29 March, 2018